Μπαταρίες για το ντους


  • Active shower

    Active shower

    Αναμικτική Μπαταρία Ντους Active
    Κωδικός: 250377 (F013LS0A)

    Συνθήκες Λειτουργίας

    Αριθμός Προτύπου: EN 817 & ΕΝ 200
    Πίεση Λειτουργίας: min 0,5 bar max 10 bar
    Συνιστώμενη Πίεση: 3-4 bar
    Θερμοκρασία Λειτουργίας: max. 80 °C
    Συνιστώμενη Θερμοκρασία: 60-65 °C

  • link shower

    link shower

    Αναμικτική Μπαταρία Ντους Link
    Κωδικός: 250300 (F010LS0A)

    Συνθήκες Λειτουργίας

    Αριθμός Προτύπου: EN 817 & ΕΝ 200
    Πίεση Λειτουργίας: min 0,5 bar max 10 bar
    Συνιστώμενη Πίεση: 3-4 bar
    Θερμοκρασία Λειτουργίας: max. 80 °C
    Συνιστώμενη Θερμοκρασία: 60-65 °C

  • Maya shower

    Maya shower

    Αναμικτική Μπαταρία Ντους Maya
    Κωδικός: 250483 (F121SH0A)

    Συνθήκες Λειτουργίας

    Αριθμός Προτύπου: EN 817 & ΕΝ 200
    Πίεση Λειτουργίας: min 0,5 bar max 10 bar
    Συνιστώμενη Πίεση: 3-4 bar
    Θερμοκρασία Λειτουργίας: max. 80 °C
    Συνιστώμενη Θερμοκρασία: 60-65 °C

Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Vitruvit, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.