Σετ Short

• Λεκάνη χαμηλής πίεσης με οριζόντια αποχέτευση (P).
• Καζανάκι παροχής πυθμένα με μηχανισμό διπλής ροής.
• Συμπαγές πλαστικό κάλυμμα βαρέως τύπου UF slow drop με χρωμέ βάσεις
• Εναλλακτικά συνδυάζεται και με κάλυμμα βαρέως τύπου UF slow drop.
• Επιδέχεται γωνίας μετατροπής από πισωστόμια (P) σε κατωστόμια (S)
• Διαστάσεις: 62x38x80 cm

Κωδικός:
V2S0SH1A

 

 

Διαστάσεις

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο