Σετ Care

• Λεκάνη χαμηλής πίεσης με οριζόντια αποχέτευση για Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας.
• Καζανάκι παροχής πυθμένα με μηχανισμό διπλής ροής.
• Συμπαγές πλαστικό κάλυμμα slow drop
• Επιδέχεται γωνίας μετατροπής από πισωστόμια (P) σε κατωστόμια (S)
• Διαστάσεις: 63x36x86 cm

Κωδικός:
V3S0AM1A

 

 

 

 

Διαστάσεις

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο