Προϊόντα Φωτοκύτταρου

  • Dual Photocell

    Dual Photocell

  • Block Switch

    Block Switch

  • Care Photocell

    Care Photocell

Μπαταρίες με φωτοκύτταρο ή αυτοκλειόμενες, φλουσόμετρα wc και ουρητηρίων , δίνουν λύση στις ανάγκες κάθε κοινόχρηστου χώρου

 

Care Photocell

Care Photocell

Block Photocell

Block Photocell

Block Wall

Block Wall

Dual Photocell

Dual Photocell

Cell φλουσόμετρο ουρητηρίου

Cell φλουσόμετρο ουρητηρίου

Time φλουσόμετρο ουρητηρίου

Time φλουσόμετρο ουρητηρίου

Block Switch

Block Switch

Time φλουσόμετρο wc

Time φλουσόμετρο wc

Fiore Tap

Fiore Tap