Σύνδεση Οροφής

• Σύνδεση οροφής για κώδωνα ντους
• Διαστάσεις: 30 cm

Κωδικός:
F202WS0A

 

 

 

 

Διαστάσεις

 

 

Τεχνικά Φυλλάδια

Κατεβάστε φυλλάδιο